Formulieren  Omschrijving
Aanmeldingsformulier (Word)

Aanmeldingsformulier (PDF)
Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen.

U kunt het ingevulde formulier op school inleveren of mailen naar
AMEJansen@stw3school.nl
Aanvraag verlof Voor het aanvragen van extra vrije dagen. Zie hiervoor ook de verlofregeling. Deze regeling is te vinden onder 'onze school'. U kunt het ingevulde formulier mailen naar JCBezemer@wdzschool.nl Ook is het natuurlijk mogelijk om het formulier te printen en op school in te leveren. 

Aanmeldingsformulier nieuwe leden
 
Formulier t.b.v. ledenadministratie van de schoolvereniging VVOGG

  Opgave opvang na de meivakantie.    Klik hier om naar het formulier te gaan.